4 Tháng Mười Hai, 2022

Trường THPT Nguyễn Khuyến – Quảng Nam

Trường THPT Nguyễn Khuyến

Ban giám hiệu

 • Võ Anh Tài

  Võ Anh Tài

  Hiệu Trưởng
  • Đặng Xứng

   Đặng Xứng

   P.Hiệu Trưởng
  • Ngô Duy Hưng

   Ngô Duy Hưng

   P.Hiệu Trưởng
STT Họ và Tên Ngày, Tháng, Năm Sinh Chức Vụ
 1 Võ Anh Tài 1979 Hiệu Trưởng
 2 Đặng Xứng 1962 Phó Hiệu Trưởng
 3 Ngô Duy Hưng 1972 Phó Hiệu Trưởng