28 Tháng Chín, 2023

Trường THPT Nguyễn Khuyến – Quảng Nam

Trường THPT Nguyễn Khuyến

Ban giám hiệu

 • Võ Anh Tài

  Võ Anh Tài

  Hiệu Trưởng
  • Nguyễn Văn Hạnh

   Nguyễn Văn Hạnh

   P.Hiệu Trưởng
  • Phạm Văn Sơn

   Phạm Văn Sơn

   P.Hiệu Trưởng
STT Họ và Tên Ngày, Tháng, Năm Sinh Chức Vụ
 1 Võ Anh Tài 1979 Hiệu Trưởng
 2 Nguyễn Văn Hạnh 1974 Phó Hiệu Trưởng
 3 Phạm Văn Sơn 1979 Phó Hiệu Trưởng