13 Tháng Bảy, 2024

Trường THPT Nguyễn Khuyến – Quảng Nam

Trường THPT Nguyễn Khuyến

Công Đoàn

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN, NHIỆM KỲ 2017 – 2022

STTHọ và tênNăm sinhChức vụTrình độĐảng viênChính trị
1Phạm Văn Sơn19/05/1979Chủ tịchTh.SĩXTC
2Trần Nguyên Anh Vũ14/12/1966Phó Chủ tịch -TTNDĐHSC
3Trần Thị Thu Hà24/02/1979UBKT-Trưởng Ban nữ côngĐHXSC
4Lương Thị Thu Hà17/03/1979Kế toán CĐĐHSC
5Nguyễn Thị Bích Trâm30/12/1976Thủ quỹ CĐT. Cấp