13 Tháng Bảy, 2024

Trường THPT Nguyễn Khuyến – Quảng Nam

Trường THPT Nguyễn Khuyến

HỘI KHUYẾN HỌC

HỘI KHUYẾN HỌC

                Hội khuyến học Trường THPT Nguyễn Khuyến là tổ chức tự nguyện của các thế hệ cán bộ, giáo viên, cha mẹ học sinh và cựu học sinh trường THPT Nguyễn Khuyến cũng như các đơn vị, tổ chức, cá nhân khác có tâm huyết với sự nghiệp “trồng người”. Hội khuyến học hoạt động nhằm thực hiện ba mục tiêu cơ bản:
1) Xây dựng quỹ học bổng, quỹ khen thưởng nhằm khuyến khích và hỗ trợ phong trào học tập của học sinh, đặc biệt chú ý đến những học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng có tinh thần phấn đấu vươn lên trong học tập, những học sinh có thành tích học tập tốt, những học sinh đạt được thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, những học sinh có năng khiếu có thể phát triển thành nhân tài, có tinh thần phấn đấu đóng góp cho sự phát triển của nhà trường, của xã hội. Đồng thời khuyến khích và động viên các cán bộ, giáo viên đạt thành tích cao trong công tác, trong các kỳ thi về chuyên môn, nghiệp vụ.
2) Tạo điều kiện hỗ trợ để cán bộ, giáo viên, học sinh tổ chức tốt các hoạt động giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường.
3) Góp phần xã hội hoá giáo dục, cổ vũ xã hội trân trọng hơn vai trò của sự nghiệp giáo dục đối với sự phát triển kinh tế xã hội đất nước.

Ban chấp hành lâm thời Hội khuyến học trường THPT Nguyễn Khuyến gồm các ông bà có tên sau:

STTHỌ VÀ TÊNSố điện thoạiNhiệm vụChức vụ
1Ông: Nguyễn Văn Hạnh0935724210GVChi hội trưởng
2Bà: Nguyễn Thị Mỹ Châu0817123789GVChi hội Phó
3Bà: Nguyễn Thị Sĩ0374624867GVỦy viên