21 Tháng Năm, 2024

Trường THPT Nguyễn Khuyến – Quảng Nam

Trường THPT Nguyễn Khuyến

Tổ Văn Phòng

 

STT Họ và Tên Ngày, Tháng, Năm Sinh Chức Vụ
 1 Ngô Thị Thúy Hoàng 1976 Tổ Trưởng
 2 Trần Lê Minh Giang 1992 Công nghệ thông tin
 3 Nguyễn Thị Ngọc Diệu 1976 Kế toán
 4 Nguyễn Thị Bích Trâm 1976 Thư viện
 5 Lê Chín 1962 Bảo vệ
 6 Lê Thị Mai 1987 Tạp vụ