21 Tháng Năm, 2024

Trường THPT Nguyễn Khuyến – Quảng Nam

Trường THPT Nguyễn Khuyến

Danh sách BCH Đoàn trường nhiệm kì 2021 – 2022

CƠ CẤU NHÂN SỰ BCH ĐOÀN TRƯỜNG

NHIỆM KỲ 2021 – 2022

TTHỌ VÀ TÊNCHI ĐOÀNCHỨC VỤGHI CHÚ
1Nguyễn Thị Mỹ ChâuCĐ Giáo viênBí Thư Đoàn trường
2Trần Văn ĐứcCĐ Giáo viênPhó Bí Thư Đoàn trường
3Hà Di DânCĐ Giáo viênUVBTV Đoàn trường
4Ngô Thị Thảo SươngCĐ Giáo viênUVBCH Đoàn trường
5Nguyễn Thị SĩCĐ Giáo viênUVBTV Đoàn trường
6Nguyễn Thị Thanh PhươngCĐ Giáo viênUVBCH Đoàn trường
7Nguyễn Thị ThảoCĐ 12/4UVBCH Đoàn trường
8Nguyễn Trần Uyên NhiCĐ 12/3UVBCH Đoàn trường
9Nguyễn Thu NgânCĐ 12/1Phó Bí Thư Đoàn trường
10Võ Đình Trường DuyCĐ 11/4UVBCH Đoàn trường
11Nguyễn Văn Gia HuyCĐ 11/3UVBCH Đoàn trường
12Hà Đức KiênCĐ 11/2UVBCH Đoàn trường
13Nguyễn Thị Quỳnh NhưCĐ 11/1UVBCH Đoàn trường
14Phan Thị Diệu HằngCĐ 10/2UVBCH Đoàn trường
15Huỳnh Thị Mỹ DuyênCĐ 10/1UVBCH Đoàn trường