21 Tháng Năm, 2024

Trường THPT Nguyễn Khuyến – Quảng Nam

Trường THPT Nguyễn Khuyến

Tổ Sử – Địa – GDCD

STTHọ và tênNgày sinhEmailĐiện thoạiMôn dạy
1Lê Văn Hùng1978-01-05 lehung010578@gmail.com0905700617Địa
2Lê Đức Thanh Hoa18/07/1984cohoasu@gmail.com0916124968Sử
3Trần Thị Kim Hoa25/08/1985tranhoa29052014@gmail.com0935407377Địa
4Phạm Thị Lài15/07/1986phamlainguyenkhuyen1@gmail.com0988240691Địa
5Trần Cảnh Anh Thi1983-05-04anhthisu@gmail.com0382279099Sử
6Nguyễn Thị Thúy20/11/1996nguyenthithuy201196@gmail.com0763794672Sử
7Đặng Xứng1962-07-06xungauco@gmail.com0914090934GDCD
8Phạm Thị Minh Hải15/11/1986phamminhhai.nk@gmail.com0972323930Sử