24 Tháng Tư, 2024

Trường THPT Nguyễn Khuyến – Quảng Nam

Trường THPT Nguyễn Khuyến

CUỘC THI THIẾT KẾ VIDEO TUYÊN TRUYỀN TÁC HẠI CỦA MA TÚY, PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS

CUỘC THI THIẾT KẾ VIDEO TUYÊN TRUYỀN TÁC HẠI CỦA MA TÚY, PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS

Thực hiện kế hoạch số 2021/KH-SGDĐT ngày 23/09/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam về triển khai Chương trình phòng, chống tội phạm trong ngành Giáo dục đến năm 2025;Thực hiện kế hoạch số 2487/KH-SGDĐT ngày 16/11/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam về Thực hiện Đề án nâng cao công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Giáo dục tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 – 2027;

BTV đoàn trường tổ chức Cuộc thi “Thiết kế video tuyên truyền tác hại của ma túy, phòng chống HIV/AIDS” nhằm mục đích: Tăng cường tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên về công tác phòng chống ma túy trong trường học; Tuyên truyền về những tác hại của ma túy, cách thức nhận diện các loại ma túy và các biện pháp phòng chống ma túy; Tạo sân chơi lành mạnh, giúp đoàn viên thanh niên có điều kiện quan tâm, tìm hiểu về tác hại của tệ nạn ma túy và thể hiện ý tưởng nâng cao hiệu quả tuyên truyền về phòng, chống ma túy trong trường học.

Mỗi lớp xây dựng 1 clip tiktok, tuyên truyền các nội dung: phòng, chống ma túy trong trường học; Luật phòng chống ma túy;Những tác hại của ma túy, cách thức nhận diện các loại ma túy và các biện pháp phòng chống ma túy…

Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tham gia đông đảo của 31 chi đoàn học sinh với các clip chất lượng.