13 Tháng Bảy, 2024

Trường THPT Nguyễn Khuyến – Quảng Nam

Trường THPT Nguyễn Khuyến

THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH THANH NIÊN NĂM HỌC 2023 – 2024

 

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phòng trào Thanh niên trường học năm học 2023 – 2024; Đoàn trường THPT Nguyễn Khuyến đã triển khai thực hiện CTTN “Mái che di động”“Cột mốc Hoàng Sa, Trường Sa” năm học 2023 – 2024.

       Công trình thanh niên “Mái che di động” “Cột mốc Hoàng Sa, Trường Sa” của Đoàn Trường THPT Nguyễn Khuyến được triển khai từ đầu năm học, trong đó công trình “Mái che di động” được gắn biển công trình vào tháng 10 năm 2023 với kinh phí thực hiện 13.000.000 đồng, và công trình “Cột mốc Hoàng Sa, Trường Sa” được gắn biển công trình vào tháng 11 năm 2023 với kinh phí thực hiện 5.000.000 đồng.

Hoạt động đã thu hút và nhận được sự ủng hộ của 100% ĐVTN trong nhà trường. Công trình “Mái che di động có thể giúp nhà trường và các em học sinh có bóng mát để sinh hoạt tập thể, tổ chức các buổi lễ của trường…

Mái che di động được sử dụng trong các hoạt động của Nhà trường

Công trình “Cột mốc Hoàng Sa, Trường Sa” hoàn thành đã tô đẹp cảnh quan nhà trường, trở thành địa chỉ lịch sử có giá trị tuyên truyền trực quan cho cán bộ, giáo viên, học sinh về chủ quyền biên giới, biển đảo Việt Nam. Từ đó, khơi dậy tình yêu, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm, vai trò của tuổi trẻ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, lòng yêu nước đối với việc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, đặc biệt là với hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa.

Sinh hoạt tuyên truyền biển đảo tại Cột mốc Hoàng Sa, Trường Sa

Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực, mang tính giáo dục sâu sắc, góp phần tạo thành phong trào rộng khắp trong các Chi đoàn của trường, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của Đoàn viên học sinh tham gia xây dựng hoạt động Đoàn phát triển vững mạnh. Khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn, trách nhiệm của mỗi Đoàn viên, học sinh trong công tác xây dựng trường học thân thiện, tạo hình ảnh đẹp của Tuổi trẻ trường THPT Nguyễn Khuyến và trải nghiệm.