19 Tháng Sáu, 2024

Trường THPT Nguyễn Khuyến – Quảng Nam

Trường THPT Nguyễn Khuyến

TUYÊN DƯƠNG “CÁN BỘ ĐOÀN TIÊU BIỂU” VÀ “HỌC SINH 3 TỐT” CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024

 

Nhằm đánh giá những mặt đạt được và hạn chế trong công tác tổ chức các hoạt động và khen thưởng kịp thời cho các cán bộ Đoàn tiêu biểu trong năm học 2023 – 2024. Thực hiện công văn số 13-HD/TĐTN-TTNTH, ngày 22 tháng 1 năm 2024 của Ban thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Nam về hướng dẫn triển khai phong trào “Học sinh 3 tốt” giai đoạn 2023-2027.

Chiều ngày 20 tháng 05 năm 2024, BCH Đoàn trường THPT Nguyễn Khuyến tổ chức Hội nghị đánh giá công tác Đoàn cuối năm 2023 – 2024. Tại hội nghị này, BTV Đoàn Trường đã tổ chức khen thưởng cho 20 cán bộ Đoàn tiêu biểu, đồng thời khen thưởng cho 10 đoàn viên đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp trường. Danh hiệu “Học sinh 3 tốt” là phần thưởng cao quý của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với các tiêu chí cụ thể là “Đạo đức tốt”, “Học tập tốt”, “Thể lực tốt”.

      Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học nhiệm kỳ 2023-2024, phong trào “Học sinh 3 tốt” được đoàn trường quan tâm và triển khai mạnh mẽ, tạo động lực giúp đoàn viên thanh niên không ngừng phấn đấu và rèn luyện. Ngoài phong trào thi đua học tập tốt, các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cũng được tổ chức thường xuyên để tạo môi trường cho học sinh học tập và rèn luyện phấn đấu để đạt được danh hiệu này.