19 Tháng Sáu, 2024

Trường THPT Nguyễn Khuyến – Quảng Nam

Trường THPT Nguyễn Khuyến

KHẢO SÁT CHỌN MÔN

KHẢO SÁT CHỌN MÔN

 LỚP 10 2023 – 2024

Phụ huynh, học sinh tải tài liệu này về xem kỹ trước khi tiến hành khảo sát. (Click vào đây để tải)

Tuyển Sinh Lớp 10 2023 - 2024
Nhập dd/mm/yyyy vd: 15/4/2007
Chọn nguyện vọng của mình xong sẽ kèm thêm các môn bắt buộc: Văn, Toán, Anh, Sử, GDTC, GDAN, Trải nghiệm và hướng nghiệp, Giáo dục địa phương.
Nguyện vọng 1
Nguyện vọng 2
Nguyện vọng 3