4 Tháng Mười Hai, 2022

Trường THPT Nguyễn Khuyến – Quảng Nam

Trường THPT Nguyễn Khuyến

KHẢO SÁT CHỌN MÔN

KHẢO SÁT CHỌN MÔN

 LỚP 10 2022 – 2023

Phụ huynh, học sinh tải tài liệu này về xem kỹ trước khi tiến hành khảo sát. (Click vào đây để tải)

Tuyển Sinh Lớp 10 2022 - 2023
Nhập dd/mm/yyyy vd: 15/4/2007
Chọn nhóm môn của mình xong sẽ kèm thêm 1 môn của mỗi nhóm còn lại.
Chọn một môn trong các môn xã hội sau
Chọn một môn trong nhóm môn công nghệ và nghệ thuật sau
Chọn một môn trong các môn tự nhiên sau
Chọn một trong các cụm chuyên đề sau:
Chọn một trong các cụm chuyên đề sau: