22 Tháng Năm, 2024

Trường THPT Nguyễn Khuyến – Quảng Nam

Trường THPT Nguyễn Khuyến

Cuộc thi Thiết kế pano tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19

D:NĂM HỌC 2021 - 2022BÀI ĐĂNG WEBTháng 10Thiết kế pano tuyên truyền 117ẢnhPano tuyên truyền 117 (1).jpg

CUỘC THI THIẾT KẾ PANO TUYÊN TRUYỀN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID – 19

Nhằm tuyên truyền đến Đoàn viên thanh niên nhà trường hiểu rõ hơn về phương án Phòng chống dịch bệnh trong trường học và các biện pháp phòng chống dịch bệnh, BTV Đoàn trường phát động cuộc thi thiết kế pano tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid – 19.

Theo thể lệ cuộc thi, nội dung tác phẩm dự thi tập trung tuyên truyển các thông điệp và những quy định của pháp luật về phòng chống dịch bệnh; phương án 117/PA của UBND tỉnh.

– Mỗi tác phẩm chỉ thể hiện 01 nội dung tuyên truyền và phải có sự kết hợp giữa 02 phần: nội dung và hình ảnh, đồ họa. Hình ảnh, đồ họa và nội dung phải phù hợp với nhau; chữ viết trên tác phẩm phải là tiếng Việt.

– Tác phẩm dự thi phải do tác giả (hoặc nhóm tác giả) tự thiết kế; không được sao chép, mô phỏng ý tưởng của tác giả khác.

– Tác phẩm phải truyền tải được các thông tin tuyên truyền rõ ràng; có tính thẩm mỹ, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thuần phong mỹ tục của dân tộc. Nội dung khẩu hiệu, thông điệp trên tác phẩm phải ngắn gọn, dễ hiểu, tạo hiệu ứng thu hút người xem; tác động dễ nhớ, dễ làm theo.

D:NĂM HỌC 2021 - 2022BÀI ĐĂNG WEBTháng 10Thiết kế pano tuyên truyền 117ẢnhPano tuyên truyền 117 (1).jpg

                                                                                                                 NGUYỄN THỊ MỸ CHÂU