22 Tháng Năm, 2024

Trường THPT Nguyễn Khuyến – Quảng Nam

Trường THPT Nguyễn Khuyến

TẬP HUẤN KỸ NĂNG CÔNG TÁC ĐOÀN

TẬP HUẤN KỸ NĂNG CÔNG TÁC ĐOÀN

Thực hiện Chương trình kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2022 – 2023; nhằm nâng cao kỹ năng và năng lực hoạt động công tác Đoàn cho đội ngũ cán bộ chi đoàn.

Ngày 05 tháng 02 năm 2023, BCH Đoàn trường đã tổ chức lớp tập huấn kỹ năng công tác Đoàn năm học 2022 – 2023 cho 220 đoàn viên trong nhà trường, với các nội dung:

– Kỹ năng múa hát tập thể và một số điệu nhảy cơ bản.

– Kỹ năng trò chơi lớn, trò chơi nhỏ, truyền tin.

– Nghiệp vụ sinh hoạt Chi Đoàn.

– Công tác quản lý Đoàn viên, hồ sơ sổ sách.

– Công tác phát triển Đoàn, trao thẻ Đoàn.

– Hướng dẫn xây dựng kế hoạch hoạt động Chi Đoàn.

– Hướng dẫn kỹ năng tổ chức sinh hoạt chào cờ.