25 Tháng Tư, 2024

Trường THPT Nguyễn Khuyến – Quảng Nam

Trường THPT Nguyễn Khuyến

CHƯƠNG TRÌNH “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, HỌC SINH NĂM 2022”.

CHƯƠNG TRÌNH “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, HỌC SINH NĂM 2022”.

Xác định công tác phổ biến, giáo dục có vai trò rất quan trọng. Sáng ngày 25/4/3022, Trường THPT Nguyễn Khuyến phối hợp cùng Công an, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Trạm y tế xã Điện Thắng Trung tổ chức chương trình “Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, học sinh năm 2022”.

Tại buổi sinh hoạt, cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường đã được nghe đồng chí Phan Thanh Hồng – Trung tá – Báo cáo viên Công an thị xã Điện Bàn thông tin một số vấn đề về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Qua chương trình đã góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội.