21 Tháng Năm, 2024

Trường THPT Nguyễn Khuyến – Quảng Nam

Trường THPT Nguyễn Khuyến

CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2021- 2022

CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2021- 2022

Ngày 19/12, Trường THPT Nguyễn Khuyến tổ chức cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp trường năm học 2021 – 2022. Mục đích của cuộc thi nhằm lan tỏa đến học sinh toàn trường niềm đam mê khoa học kĩ thuật từ những ý tưởng đơn giản, vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề của thực tiễn đời sống, tạo cơ hội để học sinh giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học, tăng cường trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động sáng tạo khoa học kỹ thuật giữa các học sinh trong toàn trường, đồng thời từ kết quả nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp trường sẽ chọn ra dự án dự thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh.

Cuộc thi gồm 2 vòng, vòng thẩm định và vòng trưng bày sản phẩm. 5 dự án được chọn ở vòng thẩm định đã tiến hành trưng bày sản phẩm cùng với poster tại khu vực trưng bày của cuộc thi, các tác giả, nhóm tác giả đã trình bày dự án và trả lời phỏng vấn của Ban giám khảo trong 15 phút.

Trong cuộc thi lần này có 5 dự án tham gia báo cáo được tuyển chọn từ 20 ý tưởng của học sinh đến từ 30 lớp. Trong đó, 1 dự án nghiên cứu khoa học và 4 dự án khoa học kĩ thuật. Các đề tài thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau: hệ thống nhúng, phần mềm hệ thống, năng lượng vật lý, khoa học xã hội và hành vi, hóa sinh.