25 Tháng Tư, 2024

Trường THPT Nguyễn Khuyến – Quảng Nam

Trường THPT Nguyễn Khuyến

Đại hội chi đoàn thời Covid-19

D:NĂM HỌC 2021 - 2022BÀI ĐĂNG WEBTháng 9ĐH chi đoàn onlinez2901564373218_95b692626e28ad99075f563f8fa2a002.jpg

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN LỚP THỜI COVID – 19

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, toàn thể học sinh nhà trường chuyển sang hình thức học tập trực tuyến. Với tinh thần xung kích, sáng tạo, Đoàn trường THPT Nguyễn Khuyến đã chỉ đạo các chi đoàn thay đổi hình thức Đại hội từ trực tuyến sang trực tiếp.

Đại hội chi đoàn trực tuyến được tổ chức điểm tại lớp 12/1 vào ngày 24/9/2021. 

D:NĂM HỌC 2021 - 2022BÀI ĐĂNG WEBTháng 9ĐH chi đoàn onlinez2901564373218_95b692626e28ad99075f563f8fa2a002.jpg

D:NĂM HỌC 2021 - 2022BÀI ĐĂNG WEBTháng 9ĐH chi đoàn onlinez2901564329848_7fa24295a16482b4e112ce1d0fcac17e.jpg

D:NĂM HỌC 2021 - 2022BÀI ĐĂNG WEBTháng 9ĐH chi đoàn onlinez2901564474172_10ef522aa5adad0836ef1654a5b75e0b.jpg

                                                                                                                 NGUYỄN THỊ MỸ CHÂU