13 Tháng Bảy, 2024

Trường THPT Nguyễn Khuyến – Quảng Nam

Trường THPT Nguyễn Khuyến

Danh sách các thầy cô trong Chi Bộ Đảng nhà Trường

STTHọ và tênNăm sinhChức vụ
1Võ Anh Tài1979Bí thư
2Ngô Duy Hưng1972Phó bí thư
3Phạm Văn Sơn1979Chi ủy viên
4Đặng Xứng1962Đảng viên
5Nguyễn Thị Mỹ Châu1986Đảng viên
6Trần Thị Thu Hà1979Đảng viên
7Phạm Thị Tường Vi1976Đảng viên
8Ngô Sự1969Đảng viên
9Nguyễn Hữu Đạo1971Đảng viên
10Lê Văn Hùng1978Đảng viên
11Nguyễn Văn Hạnh1974Đảng viên
12Trần Phước Dũng1978Đảng viên
13Trần Văn Đức1987Đảng viên
14Ca Thị Thanh Tuyền1984Đảng viên
15Nguyễn Lê Thạnh1981Đảng viên
16Trương Thế Phương1979Đảng viên
17Phạm Thị Minh Hải1986Đảng viên
18Đặng Văn Phú1978Đảng viên
19Nguyễn Thị Tự1976Đảng viên
20Nguyễn Thị Thanh Nga1977Đảng viên
21Hồ Vi Nữ Mỹ Linh1977Đảng viên
22Võ Thị Ngọc Vân1976Đảng viên
23Hà Thị Thanh1979Đảng viên