13 Tháng Bảy, 2024

Trường THPT Nguyễn Khuyến – Quảng Nam

Trường THPT Nguyễn Khuyến

GIẢI VIỆT DÃ TRUYỀN THỐNG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 – 2023

GIẢI VIỆT DÃ TRUYỀN THỐNG CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2022 – 2023

Thiết thực lập thành tích chào mừng năm học mới 2022 – 2023; Chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2022); Kỷ niệm 33 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân; BTV Đoàn trường THPT Nguyễn Khuyến phối hợp HĐNGLL tổ chức Giải Việt dã truyền thống cấp trường năm học 2022 – 2023 vào sáng ngày 4/9/2023.

Giải Việt dã được tổ chức nhằm mục đích phát triển và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể, thường xuyên tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khoẻ phục vụ tốt cho học tập, khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tạo môi trường để cho các em thể hiện tài năng của mình, đồng thời đây cũng là dịp để phát hiện những học sinh có thành tích tốt chuẩn bị tham gia cấp tỉnh.