22 Tháng Năm, 2024

Trường THPT Nguyễn Khuyến – Quảng Nam

Trường THPT Nguyễn Khuyến

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TUYÊN TRUYỀN TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TUYÊN TRUYỀN TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ

Thuốc lá điện tử đã và đang từng bước thâm nhập vào môi trường học đường ở cả ba cấp học từ tiểu học, THCS đến THPT. Nicotine có trong thuốc lá điện tử không chỉ gây nghiện mà nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của người sử dụng bao gồm ảnh hưởng não, mạch máu và hệ thống miễn dịch.

Nhằm tuyên truyền tác hại của thuốc lá điện tử đến cho Đoàn viên thanh niên, BTV Đoàn trường THPT Nguyễn Khuyến đã phối hợp công an phường Điện Thắng Trung đã tổ chức sinh hoạt giáo dục pháp luật nhằm tuyên truyền tác hại của thuốc lá điện tử vào sáng ngày 16/1/2023, đồng thời phát động toàn thể các chi đoàn tuyên truyền về vấn đề này vào các buổi trực chào cờ của chi đoàn mình.