25 Tháng Tư, 2024

Trường THPT Nguyễn Khuyến – Quảng Nam

Trường THPT Nguyễn Khuyến

HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ 2023

“HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ 2023”

Nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên hiểu rõ hơn về giá trị truyền thống của dân tộc, lịch sử đấu tranh hào hùng của quân và dân thị xã Điện Bàn trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn trường THPT Nguyễn Khuyến phối hợp cùng Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng và 5 trường THPT trên địa bàn thị xã đã tổ chức chương trình “Hành trình khám phá 2023” về các  địa chỉ đỏ trên quê hương Điện Bàn anh hùng:

Nhà Lưu niệm AHLS Nguyễn Văn Trỗi – Nghĩa trang Liệt sĩ Thị xã Điện Bàn.

Nhà mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ – Điện Thắng Trung.

Bảo tàng thị xã Điện Bàn.

Hành trình giáo dục truyền thống đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực của tuổi trẻ  nhà trường nhằm giáo dục, nâng cao lòng tự hào của tuổi trẻ tỉnh nhà về truyền thống, cội nguồn của dân tộc Việt Nam.