21 Tháng Năm, 2024

Trường THPT Nguyễn Khuyến – Quảng Nam

Trường THPT Nguyễn Khuyến

“HÀNH TRÌNH THỨ HAI CỦA RÁC – THAY ĐỔI TỪ SUY NGHĨ ĐẾN HÀNH ĐỘNG”

“HÀNH TRÌNH THỨ HAI CỦA RÁC – THAY ĐỔI TỪ SUY NGHĨ

ĐẾN HÀNH ĐỘNG”

Nhằm giáo dục cho đoàn viên thanh niên ý thức bảo vệ môi trường, sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên; hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa, sử dụng một lần, túi nilon khó phân hủy và tìm kiếm các sản phẩm thay thế; không sử dụng ly, cốc, bình nhựa sử dụng một lần.

Đoàn trường THPT Nguyễn Khuyến đã phát động phong trào “Hành trình thứ hai của rác – Thay đổi tử suy nghĩ đến hành động”. Để tham gia, mỗi người thực hiện quay 1 video chia sẻ bản thân đang thực hiện các hành động như: phân loại rác, tái chế rác thải, bảo vệ môi trường,… làm rõ vấn đề “Hành trình thứ 2 của rác – Thay đổi từ suy nghĩ đến hành động” trong 7 ngày; cuối video là thông điệp người thực hiện muốn chia sẻ đến mọi người.