21 Tháng Năm, 2024

Trường THPT Nguyễn Khuyến – Quảng Nam

Trường THPT Nguyễn Khuyến

HỘI GIẢNG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2021 – 2022

HỘI GIẢNG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2021 – 2022

Trong không khí thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 cùng với việc giúp giáo viên được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về giáo dục nghề nghiệp; phát hiện, tuyên dương, phổ biến và áp dụng trong toàn trường các phương pháp giảng dạy mới; mô hình thiết bị, đồ dùng và các phương tiện dạy học có hiệu quả. Đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” trong toàn trường, được sự cho phép của Chi bộ, ban giám hiệu nhà trường, Chi đoàn giáo viên đã tiến hành tổ chức “Hội giảng cấp trường năm học 2021 – 2022” dành cho giáo viên trẻ.

Thông qua hội thi, tạo cơ hội để giáo viên tự học và sáng tạo, tuyên dương, nhân rộng điển hình tiên tiến trong hoạt động đổi mới phương pháp dạy học, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, khuyến khích các giáo viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong giảng dạy, khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện và ứng dụng công nghệ thông tin trong và các mô hình tự sáng chế sáng tạo phục vụ công tác giảng dạy hàng ngày trên lớp.

Tham gia hội giảng năm nay là 6 gương mặt các thầy giáo, cô giáo đều còn trẻ nhưng chuyên môn giảng dạy đều đã được khẳng định qua mỗi năm học.