19 Tháng Sáu, 2024

Trường THPT Nguyễn Khuyến – Quảng Nam

Trường THPT Nguyễn Khuyến

KHEN THƯỞNG HỌC SINH ĐẠT DANH HIỆU HỌC SINH 3 TỐT NĂM HỌC 2022 – 2023

Nhằm kịp thời tuyên dương các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập, hoạt động phong trào năm học 2022 – 2023, BTV Đoàn trường đã tuyên dương 06 học sinh đạt Danh hiệu Học sinh 3 Tốt năm học 2022 – 2023 tại Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học tổ chức sáng ngày 30/5/2023.

Phong trào “Học sinh 3 tốt” là phong trào do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai rộng rãi trong đoàn viên, học sinh các trường THPT nhằm tạo môi trường, động lực cho đoàn viên, học sinh tự giác học tập, rèn luyện, trau dồi lý tưởng, trang bị những hành trang cơ bản để lập thân, lập nghiệp. Các tiêu chí cụ thể của phong trào là: “Đạo đức tốt”, “Học tập tốt”, “Thể lực tốt”. Thông qua phong trào nhằm phát hiện, tuyên dương và nhân rộng các tấm gương học sinh tiêu biểu, tạo tiền đề cho học sinh tiếp cận phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” ở các bậc đào tạo cao hơn.

Danh hiệu “Học sinh 3 tốt” đã và đang lan tỏa phong trào học tập, rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống; không chỉ đơn giản là phần thưởng mà còn là sự ghi nhận quá trình phấn đấu trong suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường của các em học sinh. Đồng thời, tạo môi trường thúc đẩy tinh thần tự học tập, sáng tạo và rèn luyện cho học sinh trưởng thành, góp sức xây dựng quê hương, đất nước.