22 Tháng Năm, 2024

Trường THPT Nguyễn Khuyến – Quảng Nam

Trường THPT Nguyễn Khuyến

PHIÊN TÒA GIẢ ĐỊNH – HIỆU QUẢ THẬT

PHIÊN TÒA GIẢ ĐỊNH – HIỆU QUẢ THẬT

Nhằm tuyên truyền, giáo dục, củng cố cho đoàn viên thanh niên về pháp luật; tiếp cận thực tiễn thực tiễn pháp luật thông qua việc tham dự “Phiên tòa giả định”; Thực hiện mô hình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy trong đoàn viên thanh niên năm học 2022 – 2023, BTV đoàn trường phối hợp cùng Chi đoàn Đại học Thanh tra 21C, Học viện Hành chính Quốc gia – Phân viện khu vực miền Trung tổ chức Phiên tòa giả định giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên vào ngày 27/02/2023.

Nội dung án lệ được xây dựng từ tình tiết của các vụ án có thật, gắn với đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh. Thông qua các phiên tòa này đã giúp người dân, nhất là các em học sinh nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật.