21 Tháng Năm, 2024

Trường THPT Nguyễn Khuyến – Quảng Nam

Trường THPT Nguyễn Khuyến

SINH HOẠT NGOẠI KHÓA LUẬT AN NINH MẠNG GẮN VỚI VIỆC SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK TRONG THANH NIÊN HỌC ĐƯỜNG

SINH HOẠT NGOẠI KHÓA

LUẬT AN NINH MẠNG GẮN VỚI VIỆC SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK TRONG THANH NIÊN HỌC ĐƯỜNG

 

Với sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, không gian mạng trở thành một bộ phận cấu thành không thể thiếu và đóng vai trò quan trọng trong xây dựng xã hội thông tin và phát triển kinh tế tri thức. Sự phát triển bùng nổ của công nghệ mang tính đột phá như trí tuệ nhân tạo, Internet của vạn vật, máy tính lượng tử, điện toán đám mây, hệ thống dữ liệu lớn, hệ thống dữ liệu nhanh… đã làm không gian mạng thay đổi sâu sắc cả về chất và lượng, được dự báo sẽ mang lại những lợi ích chưa từng có cho xã hội loài người nhưng cũng làm xuất hiện những nguy cơ tiềm ẩn vô cùng lớn. Nhiều quốc gia đã nhận thức rõ về những mối đe dọa đối với an ninh mạng, coi đây là thách thức mới, mối đe dọa mới có tầm quan trọng và nguy hiểm cao.

Nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật an ninh mạng cho Đoàn viên thanh niên, sáng ngày 25/10/2021 BTV Đoàn trường THPT Nguyễn Khuyến đã tổ chức tuyên truyền “Luật an ninh mạng và việc sử dụng có hiệu quả mạng xã hội facebook trong thanh niên học đường”.

Buổi sinh hoạt vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Thành Nhân – UV BTV Thị đoàn Điện Bàn, thầy Đặng Xứng – Phó Hiệu trưởng nhà trường.