13 Tháng Bảy, 2024

Trường THPT Nguyễn Khuyến – Quảng Nam

Trường THPT Nguyễn Khuyến

THÔNG BÁO Về việc đấu thầu mặt bằng làm căng tin – Photo

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 05/9/2023 đến 10/9/2023 tại địa chỉ tài sản.

7. Thời gian và địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

– Từ ngày thông báo đến ngày 10/9/2023 tại Văn phòng – Trường THPT Nguyễn Khuyến trong các buổi sáng từ 08 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút; (thứ Bảy và Chủ nhật nghỉ).

– Liên hệ cô : Ngô Thị Thúy Hoàng – Tổ trưởng VP nhà trường;

Số ĐT: 0941.777 668.

– Giá hồ sơ tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng/1hồ sơ.