13 Tháng Bảy, 2024

Trường THPT Nguyễn Khuyến – Quảng Nam

Trường THPT Nguyễn Khuyến

TRIỂN KHAI 4 BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ – HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN

TRIỂN KHAI 4 BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ – HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN

Nhằm nâng cao nhận thức của ĐVTN về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của quê hương, đất nước; nâng cao ý thức trách nhiệm công dân, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ của học sinh thông qua việc cung cấp những quy định về đào tạo, về công tác học sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của nhà trường; phương hướng nhiệm vụ năm học 2021 – 2022; giúp cho học sinh nắm được tình hình kinh tế, chính trị của đất nước và của địa phương; nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội.

            BTV Đoàn trường phối hợp với BGH nhà trường triển khai “Học tập bốn bài học lý luận chính trị của Đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh”  bằng hình thức trực tuyến với các nội dung: Triển khai  học tập bốn bài học lý luận chính trị của Đoàn viên thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh; tuyên truyền, quán triệt nội dung Nghị quyết của Đảng các cấp, các quyết định của Trung ương về công tác vận động thanh niên và xây dựng đội ngũ trí thức; tiếp tục triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ trường THPT Nguyễn Khuyến học tập và làm theo lời Bác”, tổ chức chiếu phim tư liệu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của thế giới, của đất nước và của địa phương thời gian qua; những thuận lợi và thách thức đối với thế hệ trẻ khi đất nước hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới; các Quy chế, quy định về công tác học sinh của Bộ GD&ĐT và nhà trường, hướng dẫn đăng kí chương trình rèn luyện đoàn viên.…

Trong chương trình sinh hoạt, ĐVTN được hân hạnh lắng nghe phát biểu chỉ đạo của Thầy Đặng Xứng – Phó Hiệu trưởng nhà trường – Trưởng Ban HĐGDNGLL.