22 Tháng Năm, 2024

Trường THPT Nguyễn Khuyến – Quảng Nam

Trường THPT Nguyễn Khuyến

“TỰ HÀO TRUYỀN THỐNG – TIẾP BƯỚC CHA ANH”

“TỰ HÀO TRUYỀN THỐNG – TIẾP BƯỚC CHA ANH”
Nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên hiểu rõ hơn về giá trị truyền thống của dân tộc, lịch sử đấu tranh hào hùng của quân và dân thị xã Điện Bàn trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.
Ngày 28/4/2022, 40 đoàn viên thanh niên của trường THPT Nguyễn Khuyến đã tham gia Hành trình về 5 địa chỉ đỏ trên quê hương Điện Bàn anh hùng:
Nhà Lưu niệm AHLS Nguyễn Văn Trỗi – Nghĩa trang Liệt sĩ Thị xã Điện Bàn.
Di tích Nhà bà Nguyễn Thị Mễ – Điện Thắng Bắc.
Nhà mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ – Điện Thắng Trung.
Lăng mộ Quản cơ Hà Tân – Điện Thắng Nam.
Bảo tàng thị xã Điện Bàn.
Hành trình giáo dục truyền thống đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực của tuổi trẻ thành phố nhằm giáo dục, nâng cao lòng tự hào của tuổi trẻ tỉnh nhà về truyền thống, cội nguồn của dân tộc Việt Nam.
https://www.facebook.com/100064099980052/videos/4947275152021884